Sam Bankman-Frieds vidnesbyrd kaster lys over FTX-kollaps og intern beslutningstagning

Under sit første vidnesbyrd for nævninge forstærkede Sam Bankman-Fried fortællingen om, at sammenbruddet af FTX-kryptobørsen var et resultat af fejl snarere end bevidst forseelse. Bankman-Fried, som står over for beskyldninger om bedrageri og sammensværgelse, fremhævede sin kommunikation med Alameda Research, et handelsfirma ledet af hans tidligere kæreste, Caroline Ellison, vedrørende risikobegrænsende strategier.

Bankman-Fried afslørede, at han havde opfordret Alameda Research til at afdække sine risici med det formål at adressere underskuddet på flere milliarder dollar. Men som svar på hans forsvarsadvokats spørgsmål om Ellisons overholdelse af hans forslag om at “blive kortere” og reducere risici, sagde Bankman-Fried ligeud, “nej”.

Den tidligere kryptomogul erkendte sine fejl hos FTX, primært fraværet af en risikomanager, og erkendte, at adskillige personer led på grund af disse fejl. Mark Cohen, Bankman-Frieds advokat, fokuserede på at guide sin klient gennem de tidlige dage af FTX og Alameda Research og forsøgte at præsentere en mere gunstig fremstilling af virksomhederne som legitime og velmenende virksomheder. Dette havde til formål at kontekstualisere de omstridte beslutninger, der blev truffet.

Bankman-Fried forklarede et undersøgt aspekt af børsens software og tilskrev dens implementering til at rette en fejl i risikostyringssystemet. Han tog afstand fra beskyldningerne om, at Alamedas evne til at opretholde en negativ balance blev udnyttet til at hæve midler fra FTX-brugere, hvilket flyttede ansvaret til tidligere kolleger Gary Wang og Nishad Singh, som han hævder udviklede systemet baseret på hans vage vejledning.

Et centralt aspekt af Bankman-Frieds forsvarsstrategi drejer sig om at tildele ansvar til tidligere kolleger. Han hævdede, at mens han overvågede Wang og Singh, havde de autonomi til at træffe beslutninger, hvor Bankman-Fried tjente mere som en rådgiver end en beslutningstager.

Retssager afslører Bankman-Frieds vidneudsagn og retsafgørelser i FTX-sagen

I de seneste retssager, der involverede Bankman-Fried, dukkede visse vigtige afsløringer op, modstridende vidneudsagn og retsafgørelser formede retningen for FTX-retssagen.

Bankman-Fried afviste påstande fra tidligere nære medarbejdere vedrørende motivet bag hans varemærke afslappet udseende. Han bestridte deres udtalelser, der antydede, at hans påklædning var en bevidst brandimage-strategi, og vidnede om, at hans præference for behageligt tøj, som shorts og t-shirts, skyldtes personlig lethed snarere end et beregnet branding-valg. Han tilskrev sit uplejede hår en blanding af travlhed og lidt doven.

Under granskning af FTX’s markedsføringsudgifter, især den årlige multimillion-dollar-investering i Miami Heats arenanavnerettigheder, forsvarede Bankman-Fried beslutningen ved at relatere den til en lille procentdel af FTX’s omsætning og understrege værdien af ​​sådanne sponsorater for brandgenkendelse.

Bankman-Fried adresserede sin rolle som FTX’s offentlige ansigt og hævdede, at det ikke var hans oprindelige intention, idet han hævdede hans naturligt indadvendte natur. Han gav til at begynde med interviews som administrerende direktør, som gradvist satte ham i søgelyset, hvilket gjorde det upraktisk at erstatte ham som FTX’s ansigt.

Dommerens seneste kendelser har formet kursen for Bankman-Frieds forsvarsstrategi. Mens han tillod diskussion om inddragelsen af ​​FTX’s juridiske team i sletning af intern kommunikation, begrænsede dommeren omfanget, udelukket bredere vidnesbyrd om den juridiske rådgiver.

Bankman-Fried havde til formål at flytte ansvaret over på den tidligere FTX General Counsel Dan Friedberg og det eksterne advokatfirma Fenwick & West og understregede deres roller i FTX’s aktiviteter. Dommeren begrænsede dog forsvarets mulighed for at fremlægge et omfattende “råd-til-råd”-forsvar.

Fokus forbliver på virksomhedens dokumentopbevaringspolitik, som er afgørende på grund af Bankman-Frieds påstand om, at den tillod automatisk sletning af talrige interne kommunikationer, selvom denne påstand fortsat er genstand for uenighed.

Forrige indlæg

Næste indlæg