Impact van de sluiting van de Amerikaanse overheid op de crypto-industrie

Te midden van een dreigende begrotingsimpasse in het Congres die verschillende federale diensten dreigt te sluiten, bereiken de betrekkingen van de crypto-industrie met de Amerikaanse overheid een kritiek moment. Deskundigen suggereren echter dat zelfs als deze problemen aanhouden, ze niet tot stilstand zullen komen.

De meest dringende zorgen van de federale overheid van de crypto-industrie zijn onder meer reacties van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) met betrekking tot ETF-aanvragen, vooruitgang in cruciale rechtszaken en aankomende uitdagingen op het gebied van de crypto-wetgeving. Gelukkig is het onwaarschijnlijk dat een van deze zaken volledig zal ontsporen.

SEC-voorzitter Gary Gensler heeft gewaarschuwd dat het agentschap tijdens een shutdown zal werken met een “skeletale” staf. Dit gebeurt net nu de SEC te maken krijgt met deadlines die cruciaal zijn voor de toekomst van gemakkelijk verhandelbare crypto-ETF’s, terwijl ze door verschillende rechtszaken moet navigeren die het Amerikaanse cryptolandschap opnieuw zouden kunnen vormgeven.

Hoewel de SEC een operatieplan voor shutdowns heeft, staat zij doorgaans alleen werkzaamheden toe om dreigende schade voor investeerders of markten te voorkomen. Er bestaat echter enige budgettaire flexibiliteit om gereserveerde middelen te gebruiken.

In het verleden bleef de SEC operationeel tijdens overheidsshutdowns, wat erop wijst dat de SEC deze keer kan blijven functioneren als er voldoende geld beschikbaar is.

Business 2 Community 1

Een potentieel lichtpuntje is dat de meeste onderzoeks- en handhavingsactiviteiten van de SEC waarschijnlijk zullen worden stopgezet, wat tijdelijke verlichting zal bieden aan cryptobedrijven die momenteel niet onder de loep worden genomen.

Op het gebied van de federale rechtbanken wordt verwacht dat de normale werkzaamheden nog een paar weken zullen voortduren, ondersteund door geïnde gerechtskosten. Dit betekent dat lopende geschillen, zoals die waarbij de SEC en Binance of Coinbase betrokken zijn, zoals gewoonlijk moeten doorgaan. Als de sluiting echter aanhoudt, kan een verminderde werkdruk en personeelsbezetting op grond van de Anti-Deficiëntiewet leiden tot vertragingen bij de behandeling van bepaalde gevallen.

Gelukkig zijn federale strafprocessen grondwettelijk verplicht om door te gaan, zodat de strafprocessen kunnen doorgaan. Toch kunnen er enige vertragingen optreden bij andere gerechtelijke activiteiten, vooral bij faillissementsrechtbanken.

Voor de crypto-industrie zijn de uitkomsten van lopende zaken, zoals die van FTX-oprichter Sam Bankman-Fried, van groot belang. Deze gevallen zouden geblokkeerde fondsen kunnen vrijgeven aan crypto-investeerders en de toekomstige stabiliteit van de sector kunnen beïnvloeden.

Samenvattend: hoewel een sluiting van de Amerikaanse overheid de interacties van de crypto-industrie met federale instanties en rechtbanken kan verstoren, wordt verwacht dat essentiële zaken vooruitgang zullen boeken, zij het mogelijk in een langzamer tempo.

Vorige post

Volgende bericht