Zelfstandige naamwoorden DAO $ 27 miljoen Crypto-debacle legt botsing tussen winstzoekers en DAO-puristen bloot

De onenigheid binnen de Nouns DAO- gemeenschap werd niet alleen aangewakkerd door de 90.000 dollar uitgegeven aan naamgevingsrechten voor een zeldzame Ecuadoriaanse kikkersoort; het werd verder aangewakkerd door winstgedreven handelaren die een stukje van de schatkist van het project in de gaten hielden.

De kwestie van het waarderen van gedecentraliseerd bestuur bracht een hoge prijs met zich mee van 27 miljoen dollar in crypto voor Nouns DAO. DAO’s (Decentralized Autonomous Organizations) worden gezien als democratische, leiderloze tegenhangers van traditionele bedrijven in de cryptocurrency-wereld. Door de crypto-activa van een DAO te kopen, zoals een NFT in het geval van Nouns DAO, verdienen individuen inspraak in de besluitvorming en financiële toewijzing binnen de gemeenschap. De evoluerende statuten van dergelijke groepen kunnen echter snel uitmonden in chaotische debatten.

DAO bevond zich in turbulente wateren toen het meer dan de helft van zijn schatkist van $50 miljoen zag wegvloeien door een groep ontevreden investeerders, wat leidde tot een aanzienlijke ‘fork’ – een term in crypto die een splitsing in de gemeenschap en de blockchain betekent.

Business 2 Community 1

De vork ontstond na maanden van verhitte beraadslagingen binnen Nouns DAO, een opmerkelijke cryptoclub die bekend staat om zijn interne onenigheid. De gemeenschap besloot na veel discussie om forks toe te staan, omdat ze deze zagen als een weg naar beter bestuur en een schild voor afwijkende facties, op weg naar grotere decentralisatie. Er werd gehoopt dat dit besluit een blauwdruk zou zijn voor andere DAO’s.

De nasleep, een kostbare vork, wordt nu door sommigen gezien als een mislukking. In plaats van de Nouns DAO te beschermen tegen potentiële 51%-aanvallen, lokte het winstbejagende arbitrageurs die de bestuursstructuur uitbuitten voor financieel gewin.

Jillian Grennan, hoogleraar financiën aan de University of California, Berkeley, Haas School of Business, die zich verdiept in DAO-ontwerp, merkte op dat de Nouns DAO-vork zou kunnen dienen als waarschuwing voor andere gedecentraliseerde projecten.

Dit incident werpt licht op de uitdagingen waarmee DAO’s worden geconfronteerd bij het omgaan met afwijkende meningen, vooral nu steeds meer projecten het doel van radicale decentralisatie serieus nastreven. De toewijding van DAO aan deze zaak werd getest en biedt een kijkje in de potentiële valkuilen van gedecentraliseerd geldbeheer in blockchain-gedreven initiatieven.

Het fondsenwervingsmodel van DAO, dat dagelijkse veilingen omvat van een kleurrijke JPEG – de Nouns NFT , had in de loop van de tijd een aanzienlijke schatkist verzameld. De recente splitsing bracht een schisma aan het licht tussen twee facties binnen de gemeenschap, elk met verschillende visies op waardecreatie en projectrichting.

De sage van Nouns DAO onderstreept het delicate evenwicht tussen het bevorderen van een gedecentraliseerd bestuursethos en het beheren van de aantrekkingskracht van financiële winsten, een verhaal dat weerklank vindt in het bredere DAO-landschap.

De vork omarmen: zelfstandige naamwoorden DAO’s reis door onenigheid en innovatie

De uitgaven van Nouns DAO aan verschillende projecten, waaronder opmerkelijke bijdragen aan programma’s die gratis oogonderzoeken en brillen aanbieden aan kinderen, waren niet alleen een kwestie van altruïsme, maar ook een twistpunt binnen de gemeenschap. Terwijl sommige leden de innovatieve en liefdadigheidsprojecten op prijs stelden, zagen anderen, die tot wat het ‘book value camp’ wordt genoemd, het als een verspilling van middelen, vooral te midden van een langdurige crypto-bearmarkt.

De onenigheid tussen de twee facties binnen Nouns DAO weerspiegelde een groter verhaal in de cryptowereld, waar meningsverschillen vaak tot forks leiden – een divergentie in de blockchain als gevolg van verschillende visies op de toekomst van het project. Bekende voorbeelden zijn onder meer de fork van Bitcoin die in 2017 leidde tot de oprichting van Bitcoin Cash, en de fork van Ethereum na de DAO-hack, waardoor Ethereum Classic ontstond.

Vorken in blockchain zijn zowel politiek als technologisch en treden op wanneer de rekenkracht van het netwerk wordt verdeeld om twee verschillende geschiedenissen te ondersteunen. DAO’s missen echter een direct mechanisme om dergelijke splitsingen te beheersen. Een concept dat lijkt op forking, genaamd “ragequit”, werd in 2019 door MolochDAO geïntroduceerd, waardoor ontevreden DAO-leden de oorspronkelijke groep konden verlaten en hun deel van de schatkist naar een nieuwe uitloper konden brengen.

Dit idee van “ragequit” kwam op 20 december 2022 weer naar boven in Nouns DAO, toen kerningenieurs Elad Mallel en David Brailovsky het mechanisme bespraken tijdens een Twitter Spaces-sessie georganiseerd door Noun Square, een mediacollectief gefinancierd door Nouns DAO. Ze presenteerden ‘ragequit’ als bescherming tegen potentiële 51%-aanvallen, waarbij kwaadwillige actoren die de meerderheidscontrole verwerven, schadelijke voorstellen konden doordringen, zoals het leeghalen van de hele schatkist.

Mallel legde uit dat in een dergelijk aanvalsscenario alle andere leden ervoor konden kiezen om te “woeden”, waarbij ze de bezittingen meenamen en daardoor de prikkel voor de aanvaller verminderden.

Deze discussie over ‘ragequit’ kwam naar voren als een alternatief voor het bestaande verdedigingsmechanisme binnen Nouns DAO – een vetorecht van de bestuursleden van de Nouns Foundation. Hoewel er geen noemenswaardige bezorgdheid bestond over misbruik door de stichting van haar vetorecht, was de mogelijkheid alleen al voor sommige leden verontrustend. Het vetorecht werd gezien als een gecentraliseerd controlepunt in een gemeenschap die naar decentralisatie streefde.

Hong Kim, bekend als Noun 40 in de gemeenschap en bestuurslid met vetorecht, zei dat de lopende discussies gericht zijn op het elimineren van het veto en het onderzoeken van alternatieven zoals forking of ‘ragequit’ om het gedecentraliseerde ethos van Nouns DAO hoog te houden.

Dit verhaal vat de evoluerende dynamiek binnen gedecentraliseerde gemeenschappen samen, terwijl zij de dunne lijn navigeren tussen het handhaven van een uniforme visie en het toestaan ​​van ruimte voor afwijkende meningen en innovatie.

Vorige post

Volgende bericht