Dogecoin overgår Bitcoin i prisstabilitet midt i nedgang i kryptovalutahandel

Stabiliteten i Dogecoin (DOGE), en ledende meme-kryptovaluta etter markedsverdi, har særlig økt til et punkt hvor den nå fremstår som mer stabil enn bransjens frontløper, Bitcoin ( BTC ). I henhold til TradingView var den årlige 30-dagers realiserte, eller historiske, volatiliteten for DOGE på 30 % på rapporteringstidspunktet, som er lavere enn Bitcoins 35 %. Realisert volatilitet bestemmes av standardavviket til den daglige prosentvise endringen i en eiendelspris over en spesifisert tidsramme.

Business 2 Community 1

Historisk sett har DOGE vært mer volatil sammenlignet med Bitcoin, noe som avskrekket risikovillige investorer. Dette er forståelig gitt at Bitcoin, siden oppstarten i 2009, har modnet til en makroaktiva med økende institusjonell involvering de siste tre årene. På den annen side har DOGE, siden oppstarten i 2013, blitt oppfattet som en mindre seriøs kryptoforsøk.

Den reduserte volatiliteten i DOGE skal ikke misforstås som et tegn på markedsmodenhet, men reflekterer sannsynligvis en redusert investorinteresse for alternative kryptovalutaer. Bitcoins markedsdominans, som representerer dens andel i det totale kryptomarkedet, har steget til 50 % fra nesten 40 % i år, noe som indikerer et skifte av likviditet fra alternative kryptovalutaer mot Bitcoin. Mens Bitcoins pris har steget med 60 % i år, har DOGE falt med litt over 12 %, ifølge CoinDesk-data.

Business 2 Community 2

Viktige likviditetsindikatorer som den samlede markedsdybden på 1 % gjenspeiler denne fortellingen. Denne beregningen evaluerer budene og forespørslene innenfor 1 % av midtprisen for alle ordrebøker på store kryptobørser. Den samlede markedsdybden på 1 % for de 10 beste altcoinene var betydelig lavere enn for Bitcoin og Ether i forrige måned, basert på data kompilert av Paris-baserte Kaiko.

En nedgang i markedsaktiviteten har blitt observert over hele linja, med handelsvolum i spotmarkedet som stuper til et lavt nivå på fire år på 475 milliarder dollar i august. Den reduserte likviditeten i DOGE og andre kryptovalutaer samsvarer med det usikre regulatoriske landskapet som står overfor mindre kryptovalutaer. Tidligere i år, USA

Securities and Exchange Commission (SEC), i sitt søksmål mot fremtredende digitale aktivabørser Coinbase og Binance , kategoriserte flere altcoins som verdipapirer. Selv om DOGE og SHIB ikke ble nevnt, kan potensielle strammere regler for altcoins til slutt påvirke meme-mynter.

Vanlige spørsmål om Dogecoins prisstabilitet sammenlignet med Bitcoin Midt i Crypto Trading Lull

Hva har forårsaket Dogecoins økte prisstabilitet sammenlignet med Bitcoin?

Dogecoins økte prisstabilitet kan tilskrives en rekke faktorer, inkludert redusert investorinteresse for alternative kryptovalutaer, eller muligens en endring i markedsoppfatningen mot Dogecoin. Den nøyaktige årsaken er imidlertid fortsatt spekulativ.

Har Dogecoins historiske volatilitet påvirket markedsoppfatningen?

Ja, historisk sett har Dogecoin blitt oppfattet som mer volatil sammenlignet med Bitcoin, noe som avskrekket noen risikovillige investorer. Nyere data tyder imidlertid på et skifte mot økt prisstabilitet for Dogecoin.

Hvordan har Bitcoins markedsdominans endret seg nylig?

Bitcoins markedsdominans har økt fra nesten 40 % til 50 % i år, noe som indikerer et skifte av likviditet fra alternative kryptovalutaer mot Bitcoin.

Forrige innlegg

Neste innlegg