Substantiv DAO $27M Crypto Debacle avslører sammenstøt mellom profittsøkere og DAO-purister

Uenigheten innen substantiv DAO- fellesskapet ble ikke bare antent av 90 000 dollar-spluringen på navnerettigheter for en sjelden ecuadoriansk froskeart; det ble ytterligere drevet av profittdrevne handelsmenn som så på en del av prosjektets statskasse.

Spørsmålet om å verdsette desentralisert styring kom til en heftig pris på 27 millioner dollar i krypto for substantiv DAO. DAO-er (Decentralized Autonomous Organizations) er sett for seg som demokratiske, lederløse motstykker til tradisjonelle selskaper i kryptovaluta-riket. Ved å kjøpe en DAOs kryptoaktiva, som en NFT i substantiv DAOs tilfelle, får enkeltpersoner medbestemmelse i beslutningstaking og økonomisk tildeling i fellesskapet. Imidlertid kan de utviklende vedtektene for slike grupper raskt utvikle seg til kaotiske debatter.

Substantiv DAO befant seg i turbulente farvann da den så over halvparten av statskassen på 50 millioner dollar tappet av en fraksjon av misfornøyde investorer, noe som førte til en betydelig «gaffel» – et begrep i krypto som betyr splittelse i fellesskapet og blokkjeden.

Business 2 Community 1

Gaffelen dukket opp etter måneder med opphetede overveielser innen Substantiv DAO, en bemerkelsesverdig kryptoklubb kjent for sin interne uenighet. Samfunnet, etter mye debatt, bestemte seg for å tillate gafler, og så dem som en vei til forbedret styring og et skjold for uenige fraksjoner, som beveger seg mot større desentralisering. Denne avgjørelsen ble håpet å være en blåkopi for andre DAOer.

Imidlertid blir etterspillet, en kostbar gaffel, nå av noen sett på som en feiltenning. I stedet for å beskytte Substantiv DAO fra potensielle 51 %-angrep, lokket det profittsøkende arbitragemenn som utnyttet styringsstrukturen for økonomisk gevinst.

Jillian Grennan, en finansprofessor ved University of California, Berkeley, Haas School of Business, som fordyper seg i DAO-design, bemerket at Substantivens DAO-gaffel kan tjene som en advarsel for andre desentraliserte prosjekter.

Denne hendelsen kaster lys over utfordringene DAOs står overfor når det gjelder å håndtere dissens, spesielt ettersom flere prosjekter seriøst jager målet om radikal desentralisering. Substantiv DAOs engasjement for denne saken ble testet og gir et innblikk i de potensielle fallgruvene ved desentralisert pengestyring i blokkjede-drevne initiativer.

Substantiv DAOs innsamlingsmodell, som involverer daglige auksjoner av en fargerik JPEG – Substantiven NFT , hadde samlet en betydelig statskasse over tid. Den nylige gaffelen avslørte et skisma mellom to fraksjoner i samfunnet, hver med forskjellige visjoner om verdiskaping og prosjektretning.

Sagaen om substantiver DAO understreker den delikate balansen mellom å fremme en desentralisert styringsetos og å administrere lokket til økonomiske gevinster, en fortelling som gir gjenklang på tvers av det bredere DAO-landskapet.

Embracing the Fork: Substantiv DAOs reise gjennom uenighet og innovasjon

Utgiftsrunden til Substantiv DAO på forskjellige prosjekter, inkludert bemerkelsesverdige bidrag til programmer som tilbyr gratis synsundersøkelser og briller til barn, var ikke bare et spørsmål om altruisme, men også et stridspunkt i samfunnet. Mens noen medlemmer satte pris på de innovative og veldedige satsingene, så andre, som tilhørte det som omtales som «bokverdileiren», det som en sløsing med ressurser, spesielt midt i et langvarig kryptobjørnmarked.

Uenigheten mellom de to fraksjonene innen Substantiv DAO speilet en større fortelling i kryptoverdenen, der uenigheter ofte fører til gafler – en divergens i blokkjeden på grunn av ulike visjoner for prosjektets fremtid. Bemerkelsesverdige eksempler inkluderer Bitcoins gaffel som førte til etableringen av Bitcoin Cash i 2017, og Ethereums gaffel etter DAO-hacket, og fødte Ethereum Classic.

Gafler i blokkjede er både politiske og teknologiske, og oppstår når nettverkets datakraft er delt for å støtte to forskjellige historier. DAO-er mangler imidlertid en direkte mekanisme for å håndtere slike splittelser. Et konsept som ligner på forking, kalt «ragequit», ble introdusert av MolochDAO i 2019, slik at misfornøyde DAO-medlemmer kunne forlate den opprinnelige gruppen, og ta sin del av statskassen til en ny avlegger.

Denne ideen om «ragequit» dukket opp igjen i Substantiv DAO 20. desember 2022, da kjerneingeniørene Elad Mallel og David Brailovsky diskuterte mekanismen i en Twitter Spaces-økt arrangert av Noun Square, et mediekollektiv finansiert av Substantiv DAO. De presenterte «ragequit» som en sikring mot potensielle 51 %-angrep, der ondsinnede aktører som får majoritetskontroll kan tvinge gjennom skadelige forslag, som å tømme hele statskassen.

Mallel forklarte at i et slikt angrepsscenario kunne alle andre medlemmer velge å «ragequit», ta med seg eiendelene og dermed redusere insentivet for angriperen.

Denne diskusjonen om «ragequit» dukket opp som et alternativ til den eksisterende forsvarsmekanismen innenfor Nouns DAO – en vetoret som innehas av styremedlemmer i Nouns Foundation. Selv om det ikke var en betydelig bekymring for at stiftelsen misbrukte sin vetorett, var bare muligheten foruroligende for noen medlemmer. Vetomakten ble sett på som et sentralisert kontrollpunkt i et fellesskap som strebet etter desentralisering.

Hong Kim, kjent som substantiv 40 i samfunnet og et styremedlem med vetoret, nevnte at de pågående diskusjonene er rettet mot å eliminere vetoet, utforske alternativer som forking eller «ragequit» for å opprettholde den desentraliserte etosen til substantiver DAO.

Denne fortellingen innkapsler den utviklende dynamikken i desentraliserte samfunn, når de navigerer i den fine linjen mellom å opprettholde en enhetlig visjon og gi rom for dissens og innovasjon.

Forrige innlegg

Neste innlegg