Due Diligence Primer för kryptoinstitutionalisering

Ledande finansiella tjänsteinstitutioner i USA väntar ivrigt på SEC:s beslut om Bitcoin ETF-ansökningar, avgörande mellan januari och maj 2024. Det potentiella godkännandet av dessa ETF:er, som redan påverkar Bitcoins pris med en ökning på 26 % på tre månader, markerar ett avgörande ögonblick i marknadsutvecklingen.

Kryptolandskapet och institutionellt intresse

Kryptosektorn får uppmärksamhet på grund av kommande händelser som Bitcoin-halveringen i april 2024, dess status som en okorrelerad tillgång, berättelsen om ”digitalt guld” och rådande makroekonomiska förhållanden.

Historiskt sett har bullruns på kryptomarknader väckt stort intresse från institutionella investerare och finansiella tjänsteleverantörer som samarbetar med Virtual Asset Service Providers (VASPs).

Detta samarbete underlättar handel, förvaring och strukturerade produkter, och expanderar bortom Bitcoin till tokenisering, stablecoins, staking och private equity.

Institutioners inträde eller återuppkomst understryker nödvändigheten av robust due diligence. En uppenbar brist på förståelse om unika digitala tillgångsrisker uppstod efter FTX-kollapsen och de senaste avslöjandena av rättegången.

Business 2 Community 1

Ett omfattande ramverk för due diligence som tar itu med dessa unika risker är absolut nödvändigt. Det bör täcka:

  • Styrning och operativ motståndskraft: Ramverk för riskhantering, kontrollfunktioner, styrelseeffektivitet, ledarskapsansvar, affärskontinuitet, katastrofåterställning, tillsyn från tredje part och förståelse för blockchain-styrning.
  • Regelefterlevnad: Robusta processer för utvecklande regelverk, KYC/AML-kontroller, förtroendestrukturer, dataskydd, intressekonflikter och etik. Digital Asset Operations: Betona säker förvaring av tillgångar, teknikkontroller, livscykelhantering, stablecoin-hantering, insats, transaktionshantering, tokenomics och blockchain-förståelse.
  • Finansiell analys och rapportering: Utöver traditionella mått, granskningar i kedjan, förvaltning av reserver, skulder, balansräkningar och motpartsrisker. Finansiell riskhantering: Strategier för likviditetsrisk, finansiering, kvalitetsbedömning och begränsningsplaner för finansiella riskmått.

Varje kategori kräver grundlig utforskning för att höja riskhanteringsstandarderna, vilket stärker en säkrare kryptoindustri.

Eftersom kryptomarknaden korsar sig med traditionell finans, är dessa due diligence-praxis viktiga, inte bara kryssrutor utan verktyg som skyddar marknadens integritet och investerares intressen.

Institutioner måste gå bortom enbart deltagande till informerat, ansvarsfullt engagemang, för att säkerställa kryptomarknadens hållbara tillväxt och integration i det bredare finansiella landskapet.

Tidigare inlägg

Nästa inlägg