Sam Bankman-Frieds vittnesmål kastar ljus över FTX-kollaps och internt beslutsfattande

Under sitt första vittnesmål inför jurymedlemmar, förstärkte Sam Bankman-Fried berättelsen om att kollapsen av FTX-kryptobörsen var ett resultat av fel snarare än avsiktliga fel. Bankman-Fried, som står inför anklagelser om bedrägeri och konspiration, lyfte fram sin kommunikation med Alameda Research, ett handelsföretag som leds av hans tidigare flickvän, Caroline Ellison, angående riskreducerande strategier.

Bankman-Fried avslöjade att han hade uppmanat Alameda Research att säkra sina risker, i syfte att komma till rätta med underskottet på flera miljarder dollar. Men som svar på sin försvarsadvokats fråga om Ellisons efterlevnad av hans förslag att ”bli kortare” och minska riskerna, sa Bankman-Fried rakt ut, ”nej”.

Den före detta kryptomogulen erkände sina misstag på FTX, främst frånvaron av en riskhanterare, och erkände att många individer led på grund av dessa fel. Mark Cohen, Bankman-Frieds advokat, fokuserade på att vägleda sin klient genom de första dagarna av FTX och Alameda Research, och försökte presentera en mer fördelaktig skildring av företagen som legitima och välmenande företag. Detta syftade till att kontextualisera de omstridda beslut som fattades.

Bankman-Fried förklarade en granskad aspekt av börsens mjukvara och tillskrev dess implementering till att åtgärda en bugg i riskhanteringssystemet. Han tog avstånd från anklagelserna om att Alamedas förmåga att upprätthålla en negativ balans utnyttjades för att ta ut pengar från FTX-användare, vilket flyttade ansvaret till tidigare kollegor Gary Wang och Nishad Singh, som han hävdar utvecklade systemet baserat på hans vaga vägledning.

En central aspekt av Bankman-Frieds försvarsstrategi kretsar kring att tilldela tidigare kollegor ansvar. Han hävdade att medan han övervakade Wang och Singh, hade de självständighet att fatta beslut, med Bankman-Fried tjänade mer som en rådgivare än en beslutsfattare.

Rättsliga förfaranden avslöjar Bankman-Frieds vittnesmål och rättsliga avgöranden i FTX-rättegången

I de senaste rättsliga förfarandena som involverade Bankman-Fried, framkom vissa viktiga avslöjanden, motsägande vittnesmål och rättsliga avgöranden formade riktningen för FTX-rättegången.

Bankman-Fried motbevisade påståenden från före detta nära medarbetare angående motivet bakom hans vardagliga utseende. Han ifrågasatte deras uttalanden som antydde att hans klädsel var en avsiktlig varumärkesimage-strategi, han vittnade om att hans preferens för bekväma kläder, som shorts och t-shirts, berodde på personlig lätthet snarare än ett kalkylerat varumärkesval. Han tillskrev sitt ovårdade hår en blandning av att vara upptagen och lite lat.

Under granskning av FTX:s marknadsföringsutgifter, särskilt den årliga investeringen på flera miljoner dollar i Miami Heats arenanamnsrättigheter, försvarade Bankman-Fried beslutet, relaterade det till en liten andel av FTX:s intäkter och betonade värdet av sådana sponsringar för varumärkeskännedom.

Bankman-Fried tog upp sin roll som FTXs offentliga ansikte och hävdade att det inte var hans ursprungliga avsikt, och hävdade sin naturligt introverta natur. Han gav inledningsvis intervjuer som VD, vilket gradvis kastade honom in i rampljuset, vilket gjorde det opraktiskt att ersätta honom som ansiktet utåt för FTX.

Domarens senaste avgöranden har format kursen för Bankman-Frieds försvarsstrategi. Samtidigt som domaren tillåtit diskussion om inblandningen av FTX:s juridiska team i att ta bort intern kommunikation, begränsade domaren omfattningen, med undantag för bredare vittnesmål om juridiska rådgivare.

Bankman-Fried syftade till att flytta ansvaret till tidigare FTX chefsjurist Dan Friedberg och den externa advokatbyrån Fenwick & West, och betonade deras roller i FTX:s verksamhet. Domaren inskränkte dock försvarets möjlighet att lägga fram ett omfattande ”råd-av-biträdes”-försvar.

Fokus förblir på företagets policy för arkivering av dokument, avgörande på grund av Bankman-Frieds påstående att den tillät automatisk radering av många interna kommunikationer, även om detta påstående fortfarande är föremål för tvist.

Tidigare inlägg

Nästa inlägg