DAO’nun 27 Milyon Dolarlık Kripto Fiyaskosu, Kâr Arayanlarla DAO Puristleri Arasındaki Çatışmayı Ortaya Çıkardı

İsimler DAO topluluğu içindeki anlaşmazlığın tek nedeni, nadir bir Ekvador kurbağası türünün isim haklarına yapılan 90.000 dolarlık savurganlık değildi; kâr odaklı tüccarların projenin hazinesinin bir dilimine göz atması da bu durumu daha da alevlendirdi.

Merkezi olmayan yönetişime değer verme sorunu, Nouns DAO için kriptoda 27 milyon dolarlık ağır bir bedelle ortaya çıktı. DAO’lar (Merkezi Olmayan Özerk Organizasyonlar), kripto para birimi dünyasındaki geleneksel şirketlerin demokratik, lidersiz muadilleri olarak tasavvur ediliyor. Bireyler, İsimler DAO’nun durumunda bir NFT gibi, bir DAO’nun kripto varlığını satın alarak, topluluk içindeki karar alma ve mali tahsis konusunda söz sahibi olur. Ancak bu tür grupların değişen tüzükleri hızla kaotik tartışmalara dönüşebilir.

İsimler DAO, 50 milyon dolarlık hazinesinin yarısından fazlasının hoşnutsuz yatırımcılardan oluşan bir grup tarafından boşaltıldığını gördüğünde kendisini çalkantılı sularda buldu ve bu durum, kriptoda topluluk ve blok zincirinde bir bölünmeyi ifade eden bir terim olan önemli bir “çatal”a yol açtı.

Business 2 Community 1

Çatal, iç anlaşmazlıklarıyla bilinen önemli bir kripto kulübü olan Nouns DAO içinde aylarca süren hararetli tartışmaların ardından ortaya çıktı. Topluluk, birçok tartışmanın ardından, çatallanmaları gelişmiş yönetişime giden bir yol ve muhalif gruplar için bir kalkan olarak görerek, daha fazla ademi merkeziyetçiliğe doğru ilerlemeye izin vermeye karar verdi. Bu kararın diğer DAO’lar için bir plan olması umuluyordu.

Ancak bunun sonrası, maliyetli bir çatallanma, artık bazıları tarafından tekleme olarak görülüyor. Nouns DAO’yu potansiyel %51 saldırılarından korumak yerine, finansal kazanç için yönetim yapısından yararlanan kâr amacı güden arbitrajcıları cezbetti.

DAO tasarımını araştıran, Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley, Haas İşletme Fakültesi’nden finans profesörü Jillian Grennan, İsimler DAO çatalının diğer merkezi olmayan projeler için bir uyarı görevi görebileceğini belirtti.

Bu olay, DAO’ların muhalefeti yönetmede karşılaştığı zorluklara ışık tutuyor, özellikle de daha fazla proje ciddi bir şekilde radikal ademi merkeziyetçilik hedefini kovalarken. İsimler DAO’nun bu amaca olan bağlılığı test edildi ve blockchain odaklı girişimlerde merkezi olmayan para yönetiminin potansiyel tuzaklarına bir bakış sunuyor.

Nouns DAO’nun renkli bir JPEG’in (Nouns NFT günlük açık artırmalarını içeren bağış toplama modeli, zaman içinde önemli bir hazine biriktirmişti. Son çatallanma, topluluk içindeki her biri değer yaratma ve proje yönetimi konusunda farklı vizyonlara sahip iki grup arasındaki ayrılığı ortaya çıkardı.

İsimler DAO efsanesi, merkezi olmayan bir yönetim anlayışını teşvik etmek ile finansal kazançların cazibesini yönetmek arasındaki hassas dengenin altını çiziyor; bu anlatı, daha geniş DAO manzarasında yankı buluyor.

Çatalı Kucaklamak: İsimler DAO’nun Anlaşmazlık ve Yenilik Yoluyla Yolculuğu

Nouns DAO’nun çocuklara ücretsiz göz muayenesi ve gözlük sunan programlara yapılan dikkate değer katkılar da dahil olmak üzere çeşitli projelere yaptığı harcama çılgınlığı sadece bir fedakarlık meselesi değil, aynı zamanda topluluk içinde bir tartışma noktasıydı. Bazı üyeler yenilikçi ve hayırsever girişimleri takdir ederken, ‘defter değeri kampı’ olarak adlandırılan gruba mensup diğerleri bunu, özellikle de uzun süren kripto ayı piyasasında, kaynakların israfı olarak gördü.

Nouns DAO’daki iki grup arasındaki anlaşmazlık, kripto dünyasındaki daha büyük bir anlatıyı yansıtıyordu; burada anlaşmazlıklar sıklıkla çatallanmalara yol açıyordu; bu, projenin geleceğine yönelik farklı vizyonlar nedeniyle blok zincirinde bir farklılık anlamına geliyordu. Dikkate değer örnekler arasında, 2017’de Bitcoin Cash’in yaratılmasına yol açan Bitcoin çatalı ve Ethereum Classic’i doğuran DAO hacklemesinin ardından Ethereum çatalı yer alıyor.

Blockchain’deki çatallanmalar hem politik hem de teknolojiktir; ağın bilgi işlem gücü iki farklı geçmişi desteklemek üzere bölündüğünde ortaya çıkar. Ancak DAO’lar bu tür bölünmeleri yönetecek doğrudan bir mekanizmaya sahip değil. MolochDAO tarafından 2019 yılında “ragequit” olarak adlandırılan çatallanmaya benzer bir konsept tanıtıldı ve hoşnutsuz DAO üyelerinin orijinal gruptan çıkıp hazinedeki paylarını yeni bir şubeye götürmelerine olanak tanıdı.

Bu “ragequit” fikri, 20 Aralık 2022’de, çekirdek mühendisler Elad Mallel ve David Brailovsky’nin, Nouns DAO tarafından finanse edilen bir medya topluluğu olan Noun Square’in ev sahipliği yaptığı Twitter Spaces oturumunda mekanizmayı tartıştığı Nouns DAO’da yeniden ortaya çıktı. “Ragequit”i, çoğunluğun kontrolünü ele geçiren kötü niyetli aktörlerin tüm hazineyi boşaltmak gibi zararlı tekliflere zorlayabileceği potansiyel %51 saldırılarına karşı bir koruma olarak sundular.

Mallel, böyle bir saldırı senaryosunda diğer tüm üyelerin varlıkları yanlarına alarak “öfkeden vazgeçmeyi” tercih edebileceklerini ve böylece saldırganın motivasyonunu azaltabileceklerini açıkladı.

Bu “öfkeden vazgeçme” tartışması, Nouns Vakfı yönetim kurulu üyelerinin sahip olduğu veto yetkisi olan Nouns DAO içindeki mevcut savunma mekanizmasına bir alternatif olarak ortaya çıktı. Vakfın veto yetkisini kötüye kullanması konusunda ciddi bir endişe olmasa da, bu ihtimal bile bazı üyeler için tedirgin ediciydi. Veto yetkisi, ademi merkeziyet için çabalayan bir toplulukta merkezi bir kontrol noktası olarak görülüyordu.

Toplulukta Noun 40 olarak bilinen ve veto yetkisine sahip bir yönetim kurulu üyesi olan Hong Kim, devam eden tartışmaların vetoyu ortadan kaldırmayı, Nouns DAO’nun merkezi olmayan ahlakını sürdürmek için çatallanma veya “öfkeden vazgeçme” gibi alternatifleri keşfetmeyi amaçladığını belirtti.

Bu anlatı, birleşik bir vizyonu sürdürmek ile muhalefete ve yeniliğe yer açmak arasındaki ince çizgide gezinirken, merkezi olmayan topluluklar içinde gelişen dinamikleri özetlemektedir.

Önceki yazı

Sonraki Gönderi